TRÉNUJEME ve St a Pá od 15:30 do 16:30


Sportovní kroužek se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu dětí od věku 5-7 let do 10 let.
Poskytujeme zábavný a pestrý program s postupným rozvojem základních pohybových schopností a dovedností.

Z vlastních zkušeností a v souladu s vědeckým poznáním víme, že příliš brzká specializace bez kompenzačních prvků z jiných sportovních odvětví vede k opotřebování psychomotorických sil a v mnohých případech k úplné ztrátě zájmu o jakoukoliv formu další pohybové aktivity.
Kvalitní odborné vedení se zásadami postupnosti a přiměřenosti dle věkových kategorií je hlavním předpokladem úspěšného sportovního růstu.

Děti seznamujeme se základy atletiky, gymnastiky, míčových her, naučíme je plavat, bruslit apod. Ne všechny dívky a kluci mohou dosahovat dobrých či vynikajících výsledků, jedním z cílů našeho snažení však je, aby si všichni naši členové získali trvalý vztah k pravidelnému sportování pro zdravý vývoj a kvalitnější způsob života.


Těší se na Vás

Mgr. Vendula Eismanová - šéftrenérka Sportovní akademie Plzeň